I dag lærte jeg…

hvordan å visualisere QMK-konfigurasjonen min


Qmk

QMK er programvare som gjør det mulig å skreddersy tastaturet slik at det er tilpasset deg, men med alle valgene kan man lett bli paralysert.

Keymapviz kan hjelpe deg med å overkomme nettopp denne paralysen. Det er et kommandolinjeverktøy som produserer en ASCII- eller JSON-representasjon ved å tolke konfigurasjonsfilen for tastaturet. Programmet er skrevet i Python og er dermed ingen sak å installere; du behøver bare Python på maskinen din.

# Installer keymapviz
pip3 install keymapviz

# Genererer ASCII-representasjon
keymapviz -t fancy sti/til/keymap.c > keymap.txt

Refleksjoner

En visuell representasjon kan hjelpe med å se mulighetene du har til din disposisjon. Du ser tydelig hvilke taster som ikke benyttes til noe, hvilke taster som er unødvendig gjentatt, og taster som en gang virket geniale, men hvis eksistens er blitt glemt.

Detaljer

Min Planck QMK-konfigurasjon

Visualisering av Planck
┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ TAB │ Y  │ C  │ L  │ M  │ K  │ Z  │ F  │ U  │ COMM │ QUOT │ DEL │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│MOD_ES│ I  │HOME_S│HOME_R│HOME_T│HOME_G│HOME_P│HOME_N│HOME_E│HOME_A│ O  │ ENT │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│O_LSFT│ Q  │ V  │ W  │ D  │ J  │ B  │ H  │ SLSH │ DOT │ X  │O_RSFT│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│CW_TOG│O_LCTL│O_LALT│O_LGUI│MOD_SP│SYMBOL│FUNCTI│BSP_DW│ NAV │O_LGUI│ LEFT │ RGHT │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│   │ EXLM │ LT │ GT │ PLUS │   │   │ UNDS │ PIPE │ TILD │ PERC │ DEL │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ ESC │ LCBR │ RCBR │ LPRN │ RPRN │ AT │ARROW │ AMPR │ ASTR │ DQUO │ DLR │ ENT │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│O_LSFT│ COLN │ SCLN │ LBRC │ RBRC │   │   │ MINS │ HASH │GRAVE │ CIRC │O_RSFT│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ QWRT │O_LCTL│O_LALT│O_LGUI│MOD_SP│   │ HOME │ NUM │   │   │   │   │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│   │ SLSH │ 1  │ 2  │ 3  │ PLUS │   │   │   │ COMM │   │ DEL │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ ESC │ 0  │ 4  │ 5  │ 6  │ MINS │   │   │   │   │   │ ENT │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   │ ASTR │ 7  │ 8  │ 9  │ EQL │   │   │   │ DOT │   │O_RSFT│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ QWRT │O_LCTL│O_LALT│O_LGUI│MOD_SP│ HOME │   │ BSPC │   │   │   │   │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│CG_TOG│   │ F1 │ F2 │ F3 │ F4 │   │   │   │   │   │QK_BOO│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   │   │ F5 │ F6 │ F7 │ F8 │   │CT_AE │CT_OE │CT_AA │   │   │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│O_LSFT│   │ F9 │ F10 │ F11 │ F12 │   │SEL_WR│SEL_SR│   │   │O_RSFT│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   │O_LCTL│O_LALT│O_LGUI│MOD_SP│ HOME │   │O_RCTL│   │   │   │   │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│CLS_WI│ WH_U │P_TAB │ MS_U │N_TAB │ H  │ MUTE │ VOLD │LT_UP │ VOLU │CLS_WI│ D  │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ ESC │ WH_D │ MS_L │ MS_D │ MS_R │ G  │ BTN4 │LT_LEF│ DOWN │ RGHT │ BTN5 │ ENT │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ ENT │SW_APP│ S  │ D  │ F  │ F5 │   │   │   │   │ PSCR │SW_APP│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ D  │ COMM │ DOT │ BTN3 │ BTN1 │ HOME │   │ BTN2 │   │   │   │ F5 │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ TAB │ Q  │ W  │ E  │ R  │ T  │ Y  │ U  │ I  │ O  │ P  │ DEL │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ ESC │ A  │ S  │ D  │ F  │ G  │ H  │ J  │ K  │ L  │ SCLN │ ENT │
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│O_LSFT│ Z  │ X  │ C  │ V  │ B  │ N  │ M  │ COMM │ DOT │ SLSH │O_RSFT│
├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ D  │O_LCTL│O_LALT│O_LGUI│ SPC │ HOME │ NUM │ BSPC │ LEFT │ DOWN │ UP │ RGHT │
└──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘