Om Platons republikk


Bokklubb , Filosofi , Notater

Sammen med to gode venner av meg har jeg satt ut på en dannelsesferd—vi har dannet en bokklubb. Riktignok er det preget av at ingen av oss har gjort noe slikt før og jeg har i hvert fall opplevd å synes at nesten alt i boken virker å være verdig annotasjon1. Den kloke vet hva som kan ignoreres tross det bugner av gode sitater og visdom. Så langt er det et lærerikt og givende prosjekt.

Den første boken vi leser er en engelsk utgave av Platons Republikk2. Likevel vil alle notatene, med unntak av visse sitater, være skrevet på norsk.

Merk

Dette er mine personlige notater.

  • De vil være ufullstendige.
  • De vil oppdateres uten forvarsel.

Hovedtemaer

Tematikk vi sammen har identifisert og blitt enige om å ha i bakhodet samtidig som vi leser.

Ord og uttrykk

Elenctic
Den sokratiske metoden (introduksjon).
Techné
Virke eller fagområde (s. 1).
Areté
Dygd, bredere enn moralsk dygd (s. 10).
Eiróneia
Ironi, med hensikt å forvirre/lure. Ligner på polemikk, som er å føre argumentasjon uten hensikt å oppnå felles forståelse (s. 13).
Pleonektein
Overgå. Det å strebe etter mer enn hva enn fortjener (s. 20).
Første bokklubbmøte–12.11.2023

Sider lest
VI–XX

Sokrates død sammen med en tro på at de eksisterende lover er dårlige leder Platon vekk fra politikken og inn i filosofien.

Hva menes?

[T]he constitutions of all actual cities are bad.

Athen så på seg selv som den beste byen .

Herskere er mennesker de også

Møtenotater
Andre bokklubbmøte–19.11.2023

Sider lest
1–32 (Bok 1)

4.(S)–Det å bli gammel og lykke

Bok en begynner med en samtale mellom Sokrates og Cefalos hvor de diskuterer det å bli gammel. Cefalos hevder at det er viljen som er den viktigste brikken til lykken, uavhengig av alder. Sokrates utfordrer han med at de fleste vil tenke at det er lett for han å si, han som er velstående. Cefalos svarer med følgende anekdote.

Themistokles’ svar

Da han ble utfordret av en forbipaserende person fra Sérifos om at hans kjendisstatus ikke var på grunn av ham selv, men heller fordi han var fra Athen, svarte Themistokles at:

Du har delvis rett—hadde jeg også vært fra Sérifos, ville jeg ikke vært kjendis. Hadde du vært fra Athen, derimot, hadde du likevel ikke vært kjent.

10.(P)–Definisjon av dygd

En dygd i denne konteksten (se Ord og uttrykk: areté) er bredere definert enn kun moralsk. Som i at knivens dygd er den egenskapen som gjør den til en god kniv. Kan beskrives som kvalitet .

19.(P)–Rettferdighet gagner subjektet

Ingen hersker søker å gagne seg selv, men heller sine subjekter, som er hans virke. Kobling til 22.(P)–Intet virke gagner seg selv.

22.(P)–Intet virke gagner seg selv

23.(X)–Den rettmessige hersker er den som ikke søker rollen

Som Aragorn i Ringenes Herre.

28.(P)–Urettferdighet: uro, uenighet og opptøyer

31.(P,S)–Sokrates’ vedvarende uvitenhet

Sokrates innrømmer å ha fråtset i temaer og dermed ikke ha kommet fram til en konklusjon om hva rettferdighet er.

Tematikk gjennom samtalen

  1. Hva er rettferdighet?
  2. Er rettferdighet en last, eller visdom og en dygd?
  3. Er urettferdighet mer lønnsomt enn rettferdighet?
  4. Er en rettferdig person lykkelig?

Møtenotater


  1. En vakker dag skal jeg skrive et innlegg om annoteringsteknikken jeg benytter mens jeg leser. Dette er noe jeg stadig raffinerer, så det å offentlig utdype føles mer personlig enn disse notatene. ↩︎

  2. Plato, Grube & Reeve et al. (1992) Republic, Hackett. ↩︎